Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) - społeczna komisja działająca na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, utworzona przez zespół ludzi, których zadaniem jest realizacja zadań tejże ustawy, a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla takich osób.

Szczegółowy zakres zadań oraz funkcjonowanie komisji reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych powoływana jest przez Wójta Gminy. Zarządzeniem nr 114/2014 Wójta Gminy Mysłakowice z dnia 17.12.2014 roku w skład GKRPA zostali powołani:

1. Andrzej Hamziuk - Przewodniczący GKRPA,

2. Wiesława Dziedzic-Witczyk - Sekretarz GKRPA,

3. Ewa Dzikowska - Członek GKRPA,

4. Jadwiga Chałupka - Członek GKRPA,

5. Beata Skupińska - Członek GKRPA,

6. Paweł Wódkiewicz - członek GKRPA,

7. Sebastian Czajkowski - członek GKRPA,

8. Krzysztof Pietrzyk - Członek GKRPA.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach
ul. Wojska Polskiego 2A
58-533 Mysłakowice
tel. 75 64 70 810 ,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.