Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( FEAD)

Od dnia 1 października 2015r. ulegną zmianie kryteria dochodowe.
W dniu 14 lipca br. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Zgodnie z paragrafem 1 pkt 1 tego rozporządzenia kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosić będzie 634 zł, zaś dla osoby w rodzinie 514 zł, co w praktyce oznacza, że od 1 października 2015r. pomoc w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa  udzielana będzie osobom/rodzinom, których dochód nie będzie przekraczał:
•    951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
•    771 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Tak określony wymóg ma na celu wsparcie osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w sposób trwały i intensywny. Program jest uzupełnieniem działań gminy w zakresie udzielania posiłku lub dożywiania dzieci najuboższym mieszkańcom, w większości przypadków adresowany jest do osób i rodzin korzystających z pomocy ośrodka pomocy społecznej.

 

 

pobierz - Załacznik nr 5 - skierowanie do  otrzymania pomocy żywnościowej
 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach
ul. Wojska Polskiego 2A
58-533 Mysłakowice
tel. 75 64 70 810 ,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.