Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 - Podprogram 2019

Jest to program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, który ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.
Czas realizacji: grudzień 2019r. - czerwiec 2020r.
Kto może korzystać z pomocy żywnościowej
Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą oraz uzyskujące dochód nieprzekraczający:
• 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
• 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie,
czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania        z pomocy społecznej.
Jak otrzymać pomoc żywnościową
Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:
• zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłakowicach w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
UWAGA!
Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2019.
Gdzie otrzymać pomoc żywnościową
Adres punktu wydającego żywność:
Towarzystwo Pomocy im. Św. B. Alberta Koło Jeleniogórskie
Punkt dystrybucji żywności
ul. Jana Pawła II, 7
58-500 Jelenia Góra
tel. 733 630 521
Parafialny Zespół „Caritas” Dąbrowica
Dwa punkty dystrybucji żywności na terenie Gminy Mysłakowice
1/ Salka przy Plebani w Dąbrowicy,
2/  Świetlica w Wojanowie
Działania towarzyszące
Osoby potrzebujące mogą skorzystać z bezpłatnych działań towarzyszących, które mają na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:
• warsztaty kulinarne pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania otrzymanych art. spożywczych,
• warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia,
• warsztaty edukacji ekonomicznej pokazujące jak sprawnie zarządzać budżetem domowym,
• programy edukacyjne mające na celu przeciwdziałania marnowaniu żywności.
Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019 są dostępne na stronie internetowej www.mrpips.gov.pl w zakładce "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020".

o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM ( FEAD ) PODPROGRAM 2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom z Gminy Mysłakowice pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:

Czytaj więcej: o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach
ul. Wojska Polskiego 2A
58-533 Mysłakowice
tel. 75 64 70 810 ,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.