Darmowy internetowy kurs j. angielskiego

Darmowy internetowy kurs j. angielskiego dla dzieci organizowany w ramach Karty Dużej Rodziny. To szansa dla dzieci zwłaszcza z małych miejscowości. Informacje i zapisy: http://www.minimu.pl/cpr.
Zajęcia odbywają się na platformie internetowej. Każde dziecko otrzyma dostęp do wybranego kursu na okres 12 miesięcy. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Projekt organizowany jest w ramach akcji: Wszystkie polskie dzieci mówią po angielsku
Organizatorzy: Fundacja Petrus i Akademia Mini Mu. (https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny).

Od 1 stycznia 2019 r. zmiany w przyznawaniu Kart Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach informuje, iż zgodnie ze zmianami w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r, poz. 1832, ze zm.) od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
Karta jest przyznawana:
1) rodzicom (rodzicowi) lub małżonkowi rodzica na czas nieokreślony,
2) dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania, o których mowa w ust. 2b ustawy o Karcie Dużej Rodziny.           
Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:
a) w wieku do ukończenia 18 roku życia,
b) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego albo w szkole wyższej – do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki,
c) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w wielu powyżej 18 roku życia – na czas trwania orzeczenia
d) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
e) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka odpowiednio do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub w przypadku szkoły wyższej do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce
W przypadku ubiegania się o Kartę Dużej Rodziny wniosek należy złożyć osobiście w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (GOPS Mysłakowice, ul. Wojska Polskiego 2A) bądź elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia.
Składając wniosek o przyznanie Kart przedstawia się w szczególności:
1.    w przypadku rodzica oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
2.    w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej- oświadczenie o planowanym terminie ukończenie nauki w danej placówce,
3.    w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka- oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
4.    w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawianiu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Karta Dużej Rodziny jest to system zniżek dla całej rodziny wielodzietnej. Wielodzietne rodziny posiadając KDR mają możliwość korzystania z katalogu szerokich ofert kulturalnych, rekreacyjnych czy transportowych w całym kraju.
Więcej informacji na stronie www

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach
ul. Wojska Polskiego 2A
58-533 Mysłakowice
tel. 75 64 70 810 ,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.