"Analiza ryzyka" do kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłakowicach będzie przeprowadzać kontrole działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie prawidłowości złożonych oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim.

Zgodnie z art. 78a Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1829 z późniejszymi zmianami). Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłakowicach, na posiedzeniu w dniu 16 maja 2016 roku, uznała, iż:

 

decydującym kryterium „analizy ryzyka” będzie dołączenie wydruku z kasy fiskalnej przedsiębiorcy posiadającego zezwolenia na sprzedaż oraz na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych ze sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych, stan na 31 grudnia danego roku do złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (termin składania oświadczenia do 31 stycznia kolejnego roku) art. 111 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2137 z późn. zm.) .

Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mysłakowicach (http://myslakowice.bip.net.pl/?c=667).

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach
ul. Wojska Polskiego 2A
58-533 Mysłakowice
tel. 75 64 70 810 ,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.