Wolontariat

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach prowadzi nabór ochotników do pracy w charakterze wolontariuszy u osób starszych, chorych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Mysłakowice. Wolontariat jest szansą dla każdego niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych, wieku czy stanu zdrowia, każdy ma prawo być wolontariuszem. Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach, wywarcia wpływu na zmiany społeczne i możliwość zaangażowania się.

ABC Wolontariatu

Wolontariat (łac. Voluntarius – dobrowolny) to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno –koleżeńsko - przyjacielskie.


Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

 

Cechy wolontariatu:

a) bezpłatność
określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy.
b) dobrowolność
o chęci niesienia pomocy decydujemy sami bez zewnętrznego przymusu;
c) świadomość
podejmując się danej działalności mamy świadomość wypływających z niej obowiązków, oczekiwań i stawianych wymogów. Ważnym czynnikiem jest również fakt, ze wolontariat wykracza poza związki rodzinne, przyjacielskie i koleżeńskie.

 

Osoba wolontariusza

Zasoby indywidualne i motywacja:  

  • Wysoki stopień wrażliwości, który pozwala na wnikliwą obserwację świata, tego co nas otacza. To pomaga dostrzegać wokół siebie ludzi potrzebujących, samotnych, bezradnych, cierpiących i chorych.
  • Empatia, czyli umiejętność wczuwania się w sytuację i doznania drugiego człowieka, rozumienia i przeżywania jego cierpienia. 
  • Cierpliwość, której należy uczyć się codziennie, wypełniając swoje zobowiązania. Wymaga to dużego panowania nad swoimi emocjami.
  • Odpowiedzialność za siebie, swoje działania i za swojego podopiecznego. Odpowiedzialność należy w sobie wzbudzać i wzmacniać.
  • Współdziałanie - znacznie więcej można osiągnąć działając wspólnie niż indywidualnie. Takiego współdziałania należy uczyć się, aby nie przekształciło się w zażartą rywalizację i zaspakajanie niezdrowych własnych ambicji.
  • Punktualność - poszanowanie własnego czasu i innych.
  • Gospodarowanie czasem jest bardzo cenną umiejętnością, tym bardziej że wolontariusze swoją działalność społeczną godzą z nauką szkolną i obowiązkami domowymi.
  • Tolerancja i akceptacja - tak bardzo potrzebna zwłaszcza w kontaktach  z osobami chorymi czy niepełnosprawnymi.
  • Dążenie do samodoskonalenia się - wolontariusz powinien ustawicznie podnosić swoje umiejętności i doskonalić się wewnętrznie.

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach
ul. Wojska Polskiego 2A
58-533 Mysłakowice
tel. 75 64 70 810 ,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.