Realizacja dodatkowych programów profilaktycznych w 2019 roku

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iz dostępne są środki finansowe na realizację programów profilaktycznych w 2019 roku w zadaniu: "Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiazywania problemów uzależnień, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych" - § 10 Regulaminu.

Karty projektów wraz z programami profilaktycznymi należy składać w Punkcie Konsultacyjnym (GOPS pok. nr 4), w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2019 roku.

Przed złożeniem karty projektu prosimy o zapoznanie się ze zmienionym Regulaminem wspierania projektów realizowanych przy wsparciu środków z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii (dostępny na stronie GOPS).

Wszelkich informacji w tej sprawie udziela Pani Wiesława Dziedzic-Witczyk - Punkt Konsultacyjny GOPS pok. nr 4 tel. 756470826.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach
ul. Wojska Polskiego 2A
58-533 Mysłakowice
tel. 75 64 70 810 ,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.