Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach zaprasza do współpracy

Protokół ze spotkania

Które odbyło się w dniu 19.07.2019r w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłakowicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie spotkania.

2. Przedstawienie zebranych przedstawicieli organizacji pozarządowych i rządowych działających na terenie powiatu jeleniogórskiego

3. Przedstawienie działalności Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

4.Rozmowy dot. pozyskania żywności przez organizacje pozarządowe działające na terenie Mysłakowic.

Zakończenie spotkania.

Ad l. Otwarcie spotkania

Posiedzenie otworzyła i prowadziła Inez Włoch pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłakowicach.

Ad 2. Przedstawienie przedstawicieli organizacji pozarządowych i rządowych działających na terenie powiatu Jeleniogórskiego biorących udział w spotkaniu.

W spotkaniu uczestniczyli kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłakowicach- Pan Andrzej Hamziuk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani Marianna Ostrowska, sekretarz zarządu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze Pani Magdalena Maniecka-Koźma, Pani Krystyna Konieczna prezes zarządu PKPS w Kowarach oraz przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń Panie Helena Nawrot - Przewodnicząca Koła Polskiego Związków Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mysłakowicach, Panie Eleonora Majsterek oraz Halina Niziołek.

Ad 3. Przedstawienie działalności Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej celem utworzenia Zarządu Terenowego PKPS Mysłakowice.

Sztandarowym celem PKPS jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonych demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym.

Istnieje możliwość powołania Zarządu Terenowego PKPS Mysłakowice- potrzebne jest min. 8 osób pełniących rolę zarządu oraz komisji rewizyjnej.

Ad.4 Rozmowy dotyczące pozyskania żywności przez organizacje pozarządowe działające na terenie Mysłakowic.

W dalszej części spotkania omawiane były możliwości pozyskania żywności dla mieszkańców Mysłakowic z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 2020.

Warunki dystrybucji żywności, kryteria kwalifikalności i sposobu kwalifikacji oraz inna pomoc i działalność czy to w ramach ZT PKPS czy być może na bazie istniejących stowarzyszeń działających na terenie Mysłakowic.

Wstępnie planowany termin posiedzenia to 17 września 2019r.

Osoby zainteresowane podjęciem tego typu działalności zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się we wrześniu w siedzibie tut. Ośrodka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach
ul. Wojska Polskiego 2A
58-533 Mysłakowice
tel. 75 64 70 810 ,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.